top of page

Enkele titels van publicaties in de afgelopen jaren; sommige alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

9789464509342_mailing_cover.jpg

In dit boek worden mensen, afkomstig uit negen volstrekt uiteenlopende levensbeschouwelijke milieus, geïnterviewd over hun omgang met verlies, dood en rouw. Het levert een bundel verrassend openhartige gesprekken op, waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen en zich in het hart laten kijken. De opdracht voor de studenten van Emoena was: werk aan een project dat als ‘geschenk aan de samenleving’ kan dienen. Dit boek kan helpen om met meer begrip, mildheid en empathie naar elkaar te kijken, ook als onze opvattingen, geloofsovertuiging, huidskleur en levensvisie uiteenlopen.

ik neem het niet.jpg

Genre: Geloofszaken

Omvang: 17 x 17 cm

ISBN: 978-94-640-3218-5

Aantal pagina's: 50

Prijs: € 14,99

incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België

 Waar is God als het leven pijn doet? In het Bijbelboek Job worden gemakkelijke antwoorden en versleten stichtelijkheden aan de kaak gesteld. Job vecht tegen zijn lot, met zijn vrienden en met God. En hoewel een bevredigend en sluitend antwoord op zijn ‘waarom’ uitblijft, blijft hij aan God vasthouden en krijgt het verhaal een positief einde. In dit boek treft u een reeks korte bespiegelingen aan, reflecties naar aanleiding van allerlei wijzen waarop mensen door alle tijden heen hebben geworsteld met de vragen die in dit Bijbelboek worden opgeworpen. Daarnaast heeft de auteur de belangrijkste gedeelten in dit Bijbelboek op rijm geparafraseerd, een verrassende leeservaring.

Omvang: 12,5 cm x 20 cm

ISBN: 978-94-0224-356-7

Aantal pagina's: 104

Prijs: € 17,99

incl. verwerk- en verzendkosten

Tekst achterflap:

Veel christenen zien de staat Israël als de vervulling van eeuwenoude bijbelse profetieën, waarbij profetie wordt opgevat als toekomstvoorspelling. Tot en met het recente besluit van Donald Trump om de Amerikaanse ambassade in de nabije toekomst te verhuizen naar Jeruzalem, duidt men allerlei gebeurtenissen sinds mei 1948 als tekenen dat het einde der tijden nabij is en de komst van de Messias voor de deur staat. De auteur heeft in het verleden ook zelf de meeslepende kracht van deze suggestieve vorm van Bijbeluitleg ervaren. Nadere bestudering van Bijbel en geschiedenis, in combinatie met recente eigen ervaringen als mensenrechtenactivist op de Westelijke Jordaanoever, hebben hem echter doen concluderen dat religie in deze vorm een obstakel voor gerechtigheid vormt.

Over de auteur
Henk Fonteyn (Rotterdam, 1954) is theoloog en publicist. Van 1984 tot 2001 was hij predikant van de protestantse gemeente in het Betuwse dorpje Tricht. In 2001 volgde hij de specialistenopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie, waarna hij veertien jaar als geestelijk verzorger werkzaam was bij de Koninklijke Landmacht. Hij nam deel aan diverse missies in Bosnië en Afghanistan. In 2014 ging hij met functioneel leeftijdsontslag. In dat jaar en het daaropvolgende werkte hij als vrijwilliger in het programma EAPPI op de Westelijke Jordaanoever.

Leesfragment:
 

"Min of meer bij toeval kwam ik hem weer tegen op www.boekwinkeltjes.nl: 'De Planeet die aarde heette', door Hal Lindsey. Een bestseller uit de zeventiger jaren. Alleen al de suggestieve omslagfoto met de dreigende donkere tinten bracht een stroom aan herinneringen op gang. Ik zag de scene weer voor me uit de film 'The Sound of the Trumpets', waarin op zeker moment alle ware christenen plotsklaps van de aardbodem verdwenen zijn. Wat blijft is een ronkende grasmaaier, de man die in zijn tuin aan het werk was, is 'opgenomen'..."
 

Verder lezen? Bestel het boek hier!

Bij uitgeverij Ark Mission Amsterdam

Ik word oud

Ouder worden kan een confronterend proces zijn. Je lichaam en je geest veranderen, je gaat een nieuwe levensfase in. Die nieuwe fase kan beperkingen met zich meebrengen, maar ook mogelijkheden.

€ 1

Ik heb verdriet

"Vele soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar een, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn." (M. Vasalis).
 

Woorden die menigmaal gelezen zullen zijn in een rouwdienst of aan een graf. In een paar regels wordt door de dichteres haarscherp verwoord wat de bronnen van diep menselijk verdriet zijn: afstand doen, scheiden, afgesneden zijn.

Als je kinderen niet meer gaan

"Als je kinderen niet meer gaan" is een herkenbaar boek wanneer je als ouder worstelt met het feit dat je kinderen niet meer naar de kerk gaan. Henk Fonteyn geeft verschillende redenen waarom hij wel blijft met daarbij ook altijd een tegenstem. Het boek toont begrip voor beide partijen en is goed te gebruiken om met je kinderen in gesprek te gaan. Het bevat pastorale handreikingen en bijdragen van Henks kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Henk zorgt voor een open gesprek tussen 'blijvers en verlaters.'

Klik op het PDF-symbool hiernaast voor een artikel dat GroeiMagazine aan het boek wijdde.

 

Voor een interview op CIP.nl klikt u hier.

€ 12,50

Man, wat bezielt je, 2013

Inspirerende verhalen over kracht en kwetsbaarheid

Hoe sta je als man in het leven? Hoe geef je invulling aan je verschillende rollen (echtgenoot, vriend, vader, zoon)? Waar haal jij je inspiratie, je bezieling vandaan? In 20 hoofdstukken staat Henk Fonteyn stil bij mannen uit de Bijbel. Hij trekt vervolgens de lijn door naar de man in situaties van vandaag. Herkenbare praktijkverhalen met thema's als: relaties, je plek in het gezin, kracht en kwetsbaarheid, je geloof, leiderschap, seksualiteit, 'echte mannen', en nog veel meer. 

vanaf €13,50

Please reload

Bij uitgeverij Ark Media, Amsterdam

Pastorale bijbelgids

Pastorale bijbelgids is een waardevolle gids voor pastoraal werkers, ouderlingen, diakenen, predikanten en voorgangers. De gids is verdeeld in vijftig verschillende thema's die voorkomen in het dagelijks leven, met diverse passende bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuw Testament per thema. Met o.a. bijbeltekstverwijzingen, een overzichtelijke indeling, handreikingen om te bidden en tips voor het voeren van een pastoraal gesprek. Handzaam formaat - past in de binnenzak en in alle handtassen.

€ 8,95

Please reload

Bij uitgeverij Kok, Utrecht

Tussen front en thuisfront

In samenwerking met mede-auteur Kees van der Zwaard.

Vijf dubbelportretten van op vredesmissie uitgezonden militairen en de achterblijvers thuis. Over hun loyaliteiten, relaties, levensbeschouwing, spiritualiteit en innerlijke worstelingen.

€ 9,49

Please reload

bottom of page