Mijn diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de door mij aangeboden diensten en een aantal voorbeelden van mijn werk.

 

Begeleiding bij uitvaart

 

Als predikant heb ik in de zeventien jaar kerkelijk werk vele uitvaartplechtigheden geleid. Ook als geestelijk verzorger bij Defensie ben ik meermalen betrokken geweest bij uitvaartceremonies, soms met (beperkte) militaire eer, soms een ‘burgerlijke’ ceremonie. Wanneer ik als predikant bij een uitvaart betrokken was, betrof dat over het algemeen mensen die de wens koesterden dat tijdens de uitvaartdienst troost en hoop werd gezocht in de traditie en liturgie van de christelijke kerk.

 

Klik op het PDF symbool voor meer informatie en tarieven.

 

 

Dicht- en schrijfwerk
 

Voor een huwelijksjubileum, een ambtsjubileum, voor Sinterklaasavond, bij een kroonjaar of bij een herdenkingsplechtigheid… Heel vaak is het lastig om voor datgene wat u wilt zeggen, de goede woorden te vinden. Of liever gezegd: u weet het eigenlijk best! En wanneer u uw hart kon laten spreken en het toetsenbord die taal van het hart automatisch in een document zou kunnen verwerken, zou u de meest fantastische toespraken houden!

 

Klik op het PDF symbool voor meer informatie en tarieven.

 

 

Verhalen schrijven


Elk mensenleven is een boeiend verhaal. Een verhaal van hoop, dromen, teleurstellingen, liefde, breuken, verlies en verlangen. Wanneer een leven ten einde komt, leeft bij nabestaanden heel vaak de behoefte, dat verhaal letterlijk en figuurlijk zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Met behulp van foto’s en ander materiaal worden herinneringen gereconstrueerd en worden soms ‘blinde vlekken’ alsnog ingevuld. Bijvoorbeeld daar waar een vondst op de rommelzolder licht werpt op altijd verzwegen oorlogservaringen.

 

Klik op het PDF symbool voor meer informatie en tarieven.

 

 

Voorgaan in ‘gewone’ en ‘bijzondere’ kerkdiensten

Ik beschik over preekconsent en ga regelmatig voor in kerkdiensten, doorgaans van de PKN, maar dat is voor mij geen ‘must’. Desgewenst kan ik ook een uitgewerkte themadienst aanbieden, bijvoorbeeld naar aanleiding van het boek Jona, of rond de gelijkenis van de verloren zoon. Waar een beamer aanwezig is, zet ik in mijn diensten graag ook beeldmateriaal in. In z’n algemeenheid geldt dat ik bij voorkeur alleen diensten aanneem die binnen een straal van vijftig kilometer liggen. Klein detail: ik draag geen toga.

Tarief: de daarvoor door de PKN vastgestelde en van tijd tot tijd aangepaste vergoeding, alsmede reiskosten. Voor actuele info kunt u contact opnemen met: servicedesk@pkn.nl of (030) 880 1880