top of page

Mijn diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de door mij aangeboden diensten en een aantal voorbeelden van mijn werk.

 

Begeleiding bij uitvaart

 

Als predikant heb ik tal van uitvaartplechtigheden begeleid. Ook als geestelijk verzorger bij Defensie ben ik meermalen betrokken geweest bij uitvaartceremonies, soms met (beperkte) militaire eer, soms een ‘burgerlijke’ ceremonie. Wanneer ik als predikant bij een uitvaart betrokken was, betrof dat over het algemeen mensen die de wens koesterden dat tijdens de uitvaartplechtigheid (vaak ook: dankdienst voor het leven van... genoemd)  troost en hoop werd gezocht in de christelijke traditie. Maar ook als dat niet het geval is, denk en werk ik graag mee aan een waardig afscheid, waarbij we met elkaar zoeken naar woorden, vormen, rituelen en muziek die recht doet aan de nagedachtenis van de overledene maar ook aan de behoeften en opvattingen van de nabestaanden. 

 

 

 

Dicht- en schrijfwerk
 

Voor een huwelijksjubileum, een ambtsjubileum, voor Sinterklaasavond, bij een kroonjaar of bij een herdenkingsplechtigheid… Heel vaak is het lastig om voor datgene wat u wilt zeggen, de goede woorden te vinden. Of liever gezegd: u weet het eigenlijk best! En wanneer u uw hart kon laten spreken en het toetsenbord die taal van het hart automatisch in een document zou kunnen verwerken, zou u de meest fantastische toespraken houden! Ik denk graag mee en zo nodig schrijf ik namens u de woorden die u graag zou willen spreken of schrijven. Over de vergoeding worden we het wel eens.

 

.

 

 

Verhalen schrijven


Elk mensenleven is een boeiend verhaal. Een verhaal van hoop, dromen, teleurstellingen, liefde, breuken, verlies en verlangen. Wanneer een leven ten einde komt, leeft bij nabestaanden heel vaak de behoefte, dat verhaal letterlijk en figuurlijk zo compleet mogelijk in beeld te krijgen. Met behulp van foto’s en ander materiaal worden herinneringen gereconstrueerd en worden soms ‘blinde vlekken’ alsnog ingevuld. Bijvoorbeeld daar waar een vondst op de rommelzolder licht werpt op altijd verzwegen oorlogservaringen. Ik help graag mee aan het op schrift stellen van herinneringen, en ken ook de wegen waarlangs je die kunt samenbrengen in een mooi herinneringsboek, in elke gewenste oplage te produceren.

 

 

Voorgaan in ‘gewone’ en ‘bijzondere’ kerkdiensten

Ik beschik over preekconsent en ga regelmatig voor in kerkdiensten, doorgaans van de PKN, maar dat is voor mij geen ‘must’. Desgewenst kan ik ook een uitgewerkte themadienst aanbieden, bijvoorbeeld naar aanleiding van het boek Jona, of rond de gelijkenis van de verloren zoon. Waar een beamer aanwezig is, zet ik in mijn diensten graag ook beeldmateriaal in. In z’n algemeenheid geldt dat ik bij voorkeur alleen diensten aanneem die binnen een straal van vijftig kilometer liggen. Klein detail: ik draag geen toga.

Tarief: de daarvoor door de PKN vastgestelde en van tijd tot tijd aangepaste vergoeding, alsmede reiskosten. Voor actuele info kunt u contact opnemen met: servicedesk@pkn.nl of (030) 880 1880

bottom of page