top of page

Publicaties

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van publicaties van mijn hand:

Bij uitgeverij Ark Media, Amsterdam

Als je kinderen niet meer gaan

Als je kinderen niet meer gaan is een herkenbaar boek wanneer je als ouder worstelt met het feit dat je kinderen niet meer naar de kerk gaan. Henk Fonteyn geeft verschillende redenen waarom hij wel blijft met daarbij ook altijd een tegenstem. Het boek toont begrip voor beide partijen en is goed te gebruiken om met je kinderen in gesprek te gaan. Het bevat pastorale handreikingen en bijdragen van Henks kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Henk zorgt voor een open gesprek tussen 'blijvers en verlaters.'

Klik op het PDF-symbool hiernaast voor een artikel dat GroeiMagazine aan het boek wijdde.

 

Voor een interview op CIP.nl klikt u hier.

€ 12,50

Man, wat bezielt je, 2013

Inspirerende verhalen over kracht en kwetsbaarheid

Hoe sta je als man in het leven? Hoe geef je invulling aan je verschillende rollen (echtgenoot, vriend, vader, zoon)? Waar haal jij je inspiratie, je bezieling vandaan? In 20 hoofdstukken staat Henk Fonteyn stil bij mannen uit de Bijbel. Hij trekt vervolgens de lijn door naar de man in situaties van vandaag. Herkenbare praktijkverhalen met thema's als: relaties, je plek in het gezin, kracht en kwetsbaarheid, je geloof, leiderschap, seksualiteit, 'echte mannen', en nog veel meer. 

vanaf €13,50

Please reload

Bij uitgeverij Kok, Utrecht

Tussen front en thuisfront

In samenwerking met mede-auteur Kees van der Zwaard.

Vijf dubbelportretten van op vredesmissie uitgezonden militairen en de achterblijvers thuis. Over hun loyaliteiten, relaties, levensbeschouwing, spiritualiteit en innerlijke worstelingen.

€ 9,49

Please reload

Uitgegeven in eigen beheer

"Go(e)d voor allemaal, het bijbelboek Jona verteld en verbeeld"

Met aquarellen van Liselot Appelo. 

Go(e)d voor allemaal is als hard copy verkrijgbaar voor € 15,- (incl. verzendkosten).  Neemt u bij interesse contact met me op via henkfonteyn@gmail.com.

€15,- (incl. verzendkosten)

Please reload

Overige publicaties

 

Een aantal van mijn gedichten kunt u vinden via onderstaande link:

 

www.schrijverscontact.nl/henk-fonteyn-poezie
 

Een bloemlezing van – (nog) nergens anders gepubliceerde – gedichten.
 

Gedichten schrijf ik soms op verzoek, soms in opdracht, maar heel vaak ‘spontaan’. Het is niet altijd even diepzinnig, maar dan streef ik er toch op z’n minst naar, dat mijn woorden een voor de lezer herkenbare situatie in beeld brengen. Hoe gedichten ontstaan? Veel transpiratie, veel schrappen, tot het laatst ontevreden blijven, maar niet meer weten hoe het anders kan. En een beetje inspiratie, toch wel. Al hardlopend schieten soms zinnen door mijn hoofd. Een enkele keer lijkt het wel alsof de tekst er al is en ik alleen nog maar doorgeefluik ben, alleen maar mijn vingers op de juiste toetsen hoef te plaatsen. Maar eerlijk gezegd… die momenten zijn een zeldzame genade. Vaker is het zoeken, zwoegen, zweten om te voorkomen dat het zwetsen wordt. De inhoud van mijn gedichten kan over alles gaan, maar – niet verbazend gezien mijn theologische achtergrond – ik word vaak geboeid door bijbelse verhalen. Als voorbeeld daarvan treft u hier allereerst mijn parafrase van het verhaal van Job, vriend van God en mens van alle tijden.

Klik op het PDF symbool om het gedicht te lezen:

 

Voor mijn ervaringen als waarnemer op de Westelijke Jordaanoever

zie o.a. teksten van mijn blogs in een brochure, te vinden op: 

 

www.kerkinactie.nl

 

 

Voor interviews en impressies van presentaties in het kader van het project Vrij Vertaald, 

rond 70 jaar bevrijding in het Gelders Rivierengebied:

 

www.servicepuntamateurkunst.info

bottom of page