top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHenk Fonteyn

De fakkelman en andere profeten

Verbazend – en knap! - hoe mediamensen erin slagen om een woord of typering eensklaps tot nationaal gemeengoed te maken. Ik krijg de aanduiding ‘de fakkelman’ in elk geval niet meer uit mijn hoofd! U weet wel, dat is de persoon die zich onder het slaken van ‘christelijke’ kreten dreigend voor de woning van onze nieuwe minister van financiën ophield. Een wappie, volgens velen. Een verward persoon, zeggen anderen. Een christelijke fanaticus, volgens weer anderen. Uit wat ik erover gelezen heb, maak ik op dat deze man – al dan niet met een psychiatrische aandoening – inderdaad sterk onder invloed staat van allerlei fundamentalistisch christelijk eindtijd-denken. Maar hij mag het dan op bizarre wijze tot uiting brengen, er zijn heel wat ‘normale’ mensen die in hun denken op dezelfde lijn zitten. En in die visie is Sigrid Kaag, omdat ze getrouwd is met een Palestijn, en lid van een partij die de mogelijkheden voor een vrijwillig levenseinde graag wat verruimd zou zien, een gestalte van de antichrist. Het zijn dezelfde mensen die de aanwezigheid van moslims in ‘ons’ werelddeel, dat zich altijd op de ‘joods-christelijke traditie’ georiënteerd zou hebben, als manifestatie van de duivel zien. En het zijn dezelfde mensen die in de urgentie waarmee we worden opgeroepen om ons tegen covid te laten vaccineren, in combinatie met een als toegangsbewijs voor de bioscoop te tonen QR-code, het ‘teken van het beest' zien waarover het Bijbelboek Openbaring spreekt. De fakkelman is wellicht een zeer gemakkelijk te beïnvloeden persoonlijkheid die we niet honderd procent verantwoordelijk kunnen houden voor zijn woorden en daden, en bij wie eerder compassie dan veroordeling op z’n plaats is. Maar minder milde gedachten koester ik ten opzichte van predikheren en andere ‘profeten’ of ‘geestelijke leiders’, die de intellectuele en financiële mogelijkheden hebben (gehad) om zichzelf te verdiepen in theologie, kerkgeschiedenis en Bijbelwetenschappen en dus beter te weten, maar desondanks met droge ogen dit soort bangmakerij uitventen onder het mom van “woord van God”. En voor veel publicaties van dat kaliber zou ik met een brandende fakkel best raad weten.


145 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page